Výcviky | Semináře

INSTITUT PSYCHOANALYTICKÉ PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPIE

IPPART s.r.o. a sekce pro párovou a rodinnou terapii ČSPAP

zajišťují výcvikový kurz

Psychoanalytická párová a rodinná terapie

psychoanalýza aplikovaná na porozumění a pomoc párům a rodinám v krizi,

Vhodné pro psychology, lékaře, sociální pracovníky, pedagogy, aj. tzv. pomáhající profese.

Začínáme v září 2024

Požadujeme:

  • nějakou formu zážitkového tréninku (je možné absolvovat v průběhu kurzu ),
  • alespoň minimální psychoterapeutickou zkušenost,
  • možnost pracovat s páry a rodinami a uplatnit získaný trénink
  • a osobnostní předpoklady.

Orientační náplň 1.bloku: 1. Základy Freudovy psychoanalytické teorie 2. Role nevědomí v mezilidských vztazích. 3. Psychoanalytické teorie vývoje dítěte a jejich význam a užití /teorie attachementu, A.Freudové, R.Spitze, M.Mahlerové, M.Kleinové aj./ 3.Egopsychologie 4. Psychologie Self /H. Kohut a moderní příspěvky/ 5. Teorie objektních vztahů a moderní psychoanalýza /Winnicot,Kleinová,Bion,Ogden/ 6.Krátká–fokální psychoanalytická terapie 7. Teorie kontejneru a kontejnování.

Orientační náplň 2.bloku: 1.Netradiční přístup "psychologie ega" - D.Wille, 2. J.Willi a teorie koluze 3. Pojetí přenosu a protipřenosu v párové a rodinné terapii 4. I.Berenstein a teorie propojení (link) 5. P.Benghozi a teorie francouzské školy 6. Intersubjektivní přístup. 7. Náš vlastní přístup- teorie nevědomých vztahových přesvědčení 8. Základní technika párové terapie.

Orientační náplň 3.bloku: 1. Význam nevědomé fantazie v páru a rodině. 2. Práce s přenosem a protipřenosem v párové a rodinné terapii. 3. Kontejnování v páru a rodině. 4. Sexualita v páru a terapie sexuálních poruch. 5. Nemožnost počít dítě. 6. Nevěra 7. Transgenerační přenesení v rodinách.

Orientační náplň 4. bloku: 1.Procvičování a aplikace teoretických poznatků. 2.Technika formulování vztahových a intrapsychických hypotéz. 4. Trénink techniky práce s párem a rodinou.

Orienační náplň 5. bloku: Trénink technik a supervize případů kandidátů a pomoc při psaní kolokviální kazistiky.

V průběhu kurzu musí kandidáti přečíst povinnou literaturu a přeložit odborné texty. Výcvik je ukončen zápisem kolokviální kazuistické práce.

Jednodenní setkání (8 hodin) se budou konat jednou měsíčně v pátek . Počet účastníků je omezen. Podrobnější informace sdělíme obratem, včetně způsobu přihlášení a úhrady. Začátek plánujeme na 20. září 2024.

Cena za blok: 20 000,- Early birds (kteří zaplatí do konce června) platí 18 000,-

Další informace zájemcům rádi sdělíme. Dostupné jsou také na WEBu: https://ippart-cz.

Hlaste se na mail: s.titl@seznam.cz ; lucielucka@volny.cz

PhDr.Slavoj Titl, psychoanalytik,

Gorazdova 1971/8, Praha 2

Tel.: 02/731411333 Mail:s.titl@seznam.cz

Mgr.Lucie Lucká, psychoanalytická psychoterapeutka

Kafkova ul. 3/320, Praha 6

Tel. 02/728837868 Mail.: lucielucka@volny.cz