Termíny IPPART IX do konce roku 23 

13.1., Alivio není

10.2., Alivio je

10.3., Alivio je

14.4., Alivio je

12.5., Alivio je

9.6, Alivio není

8.9. překládá se na 22.9. v Aliviu - Pozor PLACENÍ II. bloku

13.10. IPPART IX/II/1. v Aliviu

10.11. II/2. v Aliviu

8.12. II/3 v Aliviu

                                     Program IPPART IX,  I. blok

12.5.23

Self psychologie a teorie narcismu (2hod.)Lucká/ Sokalská

 Zralé obrany (2 hod.) P.Pokorná

Poruchy Self (2hod.) P.Sokalská/L. Lucká

 D. Winnicott- R. Doležalová

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.6.23

Ztráta a truchlení (2 hod.)E.Junková

 Sny, snění, chybné úkony, agování atp.- S.Titl

 Deprese (2 hod)L.Lucká

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.9.23

Patogenní přesvědčení(2hod.) L.Lucká/P.Sokalská

Perverze, perverzní přenosy (2hod.)- S.Titl

Agrese a agresivita-  S.Titl

            

                                       TERMÍNY IPPART VIII 2023:

20.ledna Alivio

17.unora Alivio

17.brezna Alivo

21.dubna Alivio

19.kvetna není Alivio

16.cervna není Alivio

  • TERMÍNY IPPART VIII OD ZÁŘÍ 23

15. září IPPART VIII/ 3/7- V Gorazdově 8

20. října IPPARTVIII/ 4/1 v Aliviu

24. listopadu 4/2 Gorazdova 8

15. prosince 4/3 v Aliviu

INSTITUT PSYCHOANALYTICKÉ PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPIE IPPART s.r.o.

a sekce pro párovou a rodinnou terapii ČSPAP
Psychoanalytická párová a rodinná terapie
psychoanalýza aplikovaná na porozumění a pomoc párům a rodinám v krizi,
Vhodné pro psychology, lékaře, sociální pracovníky, pedagogy, aj. tzv. pomáhající profese.
Od zájemců požadujeme:
nějakou formu zážitkového tréninku (je možné absolvovat v průběhu kurzu ),
alespoň minimální zkušenost práce s klienty,
možnost pracovat s páry a rodinami a uplatnit získaný trénink a osobnostní předpoklady.
Orientační náplň 4. bloku: 1.Procvičování a aplikace teoretických poznatků. 2.Technika formulování vztahových a intrapsychických hypotéz 4. Trénink techniky práce s párem a rodinou.
Orienační náplň 5. bloku: Supervize případů kandidátů a pomoc při psaní kolokviální kazuistiky.
V průběhu kurzu musí kandidáti přečíst povinnou literaturu a přeložit odborné texty. Výcvik je ukončen zpracováním kolokviální kazuistické práce.

zajišťují výcvikový kurz

Orientační náplň 1.bloku: 1. Základy Freudovy psychoanalytické teorie 2. Role nevědomí v mezilidských vztazích. 3. Psychoanalytické teorie vývoje dítěte a jejich význam a užití /teorie attachementu, A.Freudové, R.Spitze, M.Mahlerové,aj./ 3.Egopsychologie 4. Psychologie Self /H. Kohut a moderní příspěvky/ 5. Teorie objektních vztahů a moderní psychoanalýza /Winnicot,Kleinová,Bion,Ogden/ 6.Krátká-fokální psychoanalytická terapie 7. Teorie kontejneru a kontejnování.

Orientační náplň 2.bloku: 1.Netradiční přístup psychologie ega - D.Wille, 2. J.Willi a teorie koluze 3. Pojetí přenosu a protipřenosu v párové a rodinné terapii 4. I.Berenstein a teorie propojení (link) 5. P.Benghozi a teorie francouzské školy 6. Intersubjektivní přístup. 7. Náš vlastní přístup- teorie nevědomých vztahových přesvědčení 8.Základní technika párové terapie.

Orientační náplň 3.bloku: 1. Význam nevědomé fantazie v páru a rodině. 2. Práce s přenosem a protipřenosem v párové a rodinné terapii. 3. Kontejnování v páru a rodině podle W.Biona. 4. Sexualita v páru a terapie sexuálních poruch. 5. Nemožnost počít a donosit dítě. 6. Nevěra 7. Transgenerační transmise v rodinách.

Jednodenní setkání (8 hodin) se budou konat jednou měsíčně v pátek . Počet účastníků je omezen. Podrobnější informace sdělíme obratem, včetně způsobu přihlášení a úhrady. Začátek plánujeme na leden 2023.

Cena: 16 000,- Kč za jeden blok (při včasném zaplacení 15 000,-Kč) Další informace zájemcům rádi sdělíme.

Hlaste se na mail: s.titl@seznam.cz ; lucielucka@volny.cz

PhDr.Slavoj Titl, psychoanalytik,

Gorazdova 1971/8, Praha 2

Tel.: 02/731411333 Mail:s.titl@seznam.cz

Mgr.Lucie Lucká, psychoanalytická psychoterapeutka

Kafkova ul. 3/320, Praha 6

Tel. 02/728837868 Mail.: lucielucka@volny.cz