Tým IPPART s.r.o.

PhDr. Slavoj Titl, ředitel a zakladatel IPPART, vystudoval FFUK- obor klinická psychologie, začínal pracovat ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, uvědomil si ale, že ho více než výzkum, přitahuje klinická praxe a především psychoterapie. Více než 10 let pracoval v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a 4 roky v Poradně pro manželství a rodinu. Vyzkoušel různé psychoterapeutické tréninky než našel svoji cestu.

PhDr. Slavoj Titl, ředitel a zakladatel IPPART, vystudoval FFUK- obor klinická psychologie, začínal pracovat ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, uvědomil si ale, že ho více než výzkum, přitahuje klinická praxe a především psychoterapie. Více než 10 let pracoval v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a 4 roky v Poradně pro manželství a rodinu. Vyzkoušel různé psychoterapeutické tréninky než našel svoji cestu.

Absolvoval psychoanalytický  výcvik v České psychoanalytické spol. (ČPS- IPA) a od roku 1990 provozuje soukromou praxi jako klinický psycholog, psychoanalytik a párový terapeut. Je členem ČPS- IPA a ČSPAP.  Inicioval založení Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie (IPPART). 

Asi 8 let vedl redakci časopisu ČSPAP- REVUE psychoanalytická psychoterapie, zúčastňuje se konferencí u nás i v zahraničí a publikuje v odborných časopisech. 2014 publikoval knihu Psychoanalytická párová terapie (Portál) a chystá další publikace.

Mgr. Lucie Lucká, spoluzakladatelka, absolvovala výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii v České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP)a v Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie (IPPART) výcvikový kurs v párové a rodinné terapie.

V současné době je výcvikovou a supervizní terapeutkou v individuální sekci ČSPAP a spolu s PhDr. Slavojem Titlem vede výcvikové kursy v párové a rodinné psychoanalyticky orientované terapii v rámci IPPARTu.

Pracuje pouze v soukromé praxi na adrese Praha 6, Kafkova u.3 (v půli cesty mezi Hradčanskou a Dejvickou)

Spojení lucielucka@volny.cz, eventuálně +420 728 837 868

 


Mgr. Renata Doležalová, vystudovala obor Psychologie na FF UK. Poté absolvovala psychoterapeutický výcvik ČSPAP v dětské psychoanalytické psychoterapii. a také výcvik v párové a rodinné psychoterapii tamtéž. Psychologickou praxi provozuje od r. 1994. 


Pracovala několik let v pedagogicko-psychologické poradně, v dětské psychologické ambulanci na poliklinice v Praze 10. Je lektorkou psychoterapeutických výcvikových programů ČSPAP a IPPART. V současné době má soukromou praxi (bez smlouvy s pojišťovnou) v Praze 3, Jagellonská 1. 

Kontakt: rendol@email.cz, tel.777 768 401. Přijímá také anglicky hovořící klienty. Nabízí konzultace dětem i rodičům, párům a rodinám.Mgr. Martin Magula, 

psychoanalytický psychoterapeut. Začínal v manželské a rodinné poradně v Kladně. Absolvoval výcvik v Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie. Je pokročilým kandidátem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii v individuální i párové sekci. Pracuje ve své soukromé praxi na Smíchově. www.martinmagula.cz

MUDr. Petra Pokorná, v roce 1991 jsem absolvovala medicínu na Karlově Universitě, už tehdy mne nejvíc zajímala duševní stránka člověka - ať již zdravého, nebo v nemoci. Pokračovala jsem studiem Pražské psychoterapeutické fakulty, která právě vznikala a nabízela nejucelenější přehled terapeutických škol a teorií. Součástí studia bylo absolvovat sebezkušenostní výcvik, nabídka byla široká. Já si vybrala skupinovou terapii u dr. Šebka a tím začalo moje směřování k psychoanalytické terapii. Fakultu jsem dokončila, výcvik jsem dokončila a kromě jiného mi přinesl seznámení s prostředí Sanatoria Horní Palata, kde jsem nastoupila. Mnoho let jsem se tam podílela na vedení denního stacionáře pro pacienty s poruchami neurotického spektra a hodně se naučila. Během let na tomto pracovišti převážil analytický duch, hlavně v době, kdy se vedení ujal dr. Forman. V roce 2003 mne zlákala možnost pracovat na vznikající psychosomatické klinice, kde jsem se mnohem víc věnovala individuální psychoterapii. V té době jsem procházela výcvikem ve skupinové psychoanalytické psychoterapii a v individuální psychoanalytické psychoterapii. Na několik let jsem se ještě vrátila na Palatu od roku 2010 doteď pracuji na Psychosomatické klinice v Praze, ve Středisku komplexní terapie u MUDr. Chvály v Liberci a mám i vlastní soukromou praxi v Jablonci n. Nisou. V tomto náročném pracovním rozkročení se mi podařilo dokončit výcvik ve skupinové psa. psychoterapii a absolvovat a dokončit výcvik IPPARTu v psychoanalytické párové terapii. Tento výcvik mi mnoho dal, hodně mne bavil a je mi ctí být nyní v týmu, který se podílí na vedení dalších běhů.


Mgr. Pavla Sokalská, psycholog, psychoanalytický psychoterapeut. Studium psychologie na FFUK, absolvovala výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii a psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii v České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a v Institutu psychoanalytické rodinné a párové terapie (IPPART). Je řádným členem a členem koordinačního výboru České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP). Je členem výcvikového týmu v Institutu pro psychoanalytickou rodinnou a párovou terapii (IPPART) a supervizorem v oblasti psychoanalyticky orientované párové a rodinné psychoterapie.

Je členem redakční rady odborného časopisu Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu a členem Skupiny pro výzkum psychoanalytické párové a rodinné terapie.

Pracuje v soukromé praxi na Praze 3 a Praze 9.   Privátní praxe: Přemyslovská 29, Praha 3 Račiněveská 2444, Praha 9    pavla.sokalska@seznam. cz 739 639 144MUDr. David Holub je psychoanalytik, psychiatr, párový terapeut (ČSPAP, ČPS-IPA, RCPsych). Spoluzakladatel a dlouholetý odpovědný redaktor Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu. Vyučuje lékařskou psychologii na 1. lékařské fakultě UK v Praze a psychoanalýzu na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Zabývá se klinickými tématy psychoanalýzy, výzkumem subjektivity a nevědomou komunikací mezi pacientem a lékařem. Působí v soukromé praxi v Praze 3, na Psychosomatické klinice v Praze 6 a ve Velké Británii.