"Proměňující funkce snů" je naplánován na 26.5. v 17.30 - 19.00 na ZOOMu.


Další z řady seminářů "Proměňující funkce snů" je naplánován na 21.4. v 17.30 - 19.00 na ZOOMu. 

Porozumění snu může proměnit nejen snícího, ale i ty, kteří se sen snaží pochopit.

SEN A SNĚNÍ JE KRÁLOVSKÁ CESTA DO NEVĚDOMÍ

Sen nám pomáhá měnit sebe sama, protože nám vypráví o tom, co nechceme vnímat, prožívat a přemýšlet o sobě.

Učíme ptát se, asociovat, hrát si se sny a pocity a nakonec pochopit sen.

Není to snadné poznávat to, čeho se bojíme a proti čemu bojujeme. Čím více TO ale vytěsňujeme, tím naléhavěji to působí. Tím více životní energie ztrácíme, abychom to vytěsnili.

Sen nemá jen jedno SPRÁVNÉ vysvětlení. Je to obraz, který můžeme pochopit různými způsoby. Je třeba se umět dívat, naslouchat a spoluprožívat a ptát se toho, kdo sen vypráví.