11.jpg

Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie

Institute of Psychoanalytic Couple and Family Therapy

O nás

Párová a rodinná psychoanalyticky orientovaná terapie je na rozdíl od tradičních poradenských přístupů charakterizována nedirektivností, zaměřením na podporu partnerského páru či rodiny a rozvíjením jejich vlastních schopností řešit vztahové problémy. Terapii chápeme v psychologickém kontextu jako vyladění aktuálního stavu, zlepšení vzájemné komunikace, vzájemného pochopení, sdílení a zvýšení schopnosti řešit problémy páru a rodiny. Naše terapeutická aktivita nespočívá v poskytování souboru návodů a doporučení, jak má dospělý člověk nebo partnerský pár jednat nebo dokonce cítit a prožívat, ale projevuje se jako pomoc při objevování rezerv, jimiž každý člověk i vztah disponují . Ty se objevují po odstranění vnitřních, psychologických překážek, které jejich využití brání. Snažíme se aplikovat nejmodernější psychoanalytické poznatky na řešení interpersonálních konfliktů.

IPPART sdružuje profesionály s mnohaletou poradenskou, terapeutickou i klinickou zkušeností a psychoanalytickým výcvikem i déledobou privátní praxí. V akreditovaných kurzech a seminárních i supervizních cyklech poskytuje postgraduální vzdělání kolegům orientovaným na danou problematiku. Garantuje jejich kompetenci. a odbornou úroveň práce s klientelou i další vzdělávací a popularizační činnosti pro zájemce z širší veřejnosti. Bezprostředně nebo prostřednictvím externích spolupracovníků, kteří prošli jeho výcvikem, poskytuje širokému okruhu klientů individuálně specifikované služby

               Psychoanalytická párová a rodinná terapíe

              Vhodné pro psychology, lékaře, sociální pracovníky, pedagogy, studenty aj. tzv. pomáhající profese. 
             Cíle výcvikového kurzu:
  1. seznámení a orientace v základech klasické a moderní psychoanalytické teorie.
  2. schopnost aplikace psychoanalytické teorie na porozumění problémům párů a rodin.
  3. ovládání základních technik terapeutického ovlivnění párových a rodinných krizí.
 
Upřednostňujeme kolegy s klinickou zkušeností, kteří absolvovali tréninkovou terapii ve skupině, nebo individuální terapii.

Orientační náplň 1.bloku: 1. Základy  Freudovy psychoanalytické teorie    2.Psychoanalytické teorie vývoje člověka a jejich význam a užití /teorie A.Freudové, R.Spitze, M.Mahlerové,aj./  3.Egopsychologie   4. Psychologie Self  /H. Kohut a moderní příspěvky/  5. Příspěvky dalších osobností moderní psychoanalýzy /Winnicot, Kleinová, Treurniet atd./  6. Intersubjektivistické přístupy. 7.Krátká –fokální psychoanalytická terapie /Weiss, atd./.

Orientační náplň 2.bloku: 1.Netradiční přístup psychologie ega - D.Wille, 2. J.Willi a teorie koluze  3. Pojetí přenosu a protipřenosu v párové a rodinné terapii 4. I. Berenstein a teorie propojení 5. P.Benghozi a teorie francouzské školy 6. Náš vlastní přístup- teorie nevědomých vztahových přesvědčení 7.Technika párové terapie. 8. Sexualita v párové terapii.

Orientační náplň 3. a 4. bloku :1.Procvičování aplikace teoretických poznatků 2.Technika formulování  vztahových a intrapsychických hypotéz  3.Systematická supervize 4. Trénink techniky práce s párem a rodinou.

Organizační informace:
Zahájení: říjen  2018 . Jednodenní setkání budou jednou měsíčně, pravděpodobně každý 3. pátek . Počet účastníků je omezen. Podrobnější informace sdělíme obratem, včetně způsobu přihlášení a úhrady.
Cena: 11 200,- Kč za 1.semestr/blok , tj. 7 celodenních seminářů (při včasném zaplacení do konce června je cena 10 200,- Kč )
Další  informace zájemcům rádi sdělíme.

 
PhDr.Slavoj Titl, psychoanalytik,
Hradecká 2355/5 ,  Praha 3-Flora, 130 00
Tel.: 02/731411333      Mail: s.titl@seznam.cz


 
Mgr.Lucie Lucká, psychoanalytická psychoterapeutka
Kafkova ul. 3/320, Praha 6
Tel. 02/728837868          Mail.:  lucielucka@volny.cz

 
 
Sigmund Freud

Sigmund Freud

Zakladatel psychoanalýzy
INTERVIZE PRO VŠECHNY ABSOLVENTY KURZŮ IPPART 
25.září 2020
30.října 2020
4.prosince 2020

                                        
IPPART VII/ I. blok

10.ledna VII-1-1

14.února VII-1-2

13.března VII-1-3

24.dubna VII-1-4

22.května vii-1-5 (čtvrtý pátek)

12.června VII-1-6

11.září VII-1-7- POZOR ! Termín se ruší a překládá se na 4.září 

IPPART VI/ III. blok v roce 2020      

1) 21.února VI-3-1

2) 20.března VI-3-2

3) 17.dubna VI-3-3

4) 15.května VI-3-4

5) 19.června VI-3-5

                     
 
IČO : 26661705
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one