Otevřený seminář

NEBÁT SE ZAČÍT S RODINNOU TERAPIÍ ...PRÁVĚ TEĎ

Nabízíme společné zamýšlení nad rodinami, s nimiž se setkáváme při práci. Je možné přinášet i dílčí zkušenosti, drobné střípky práce. Cílem je vzájemná podpora a povzbuzení, získávání zkušeností a tím i větší odvahy do systematičtější práce s rodinami.

KDO : Mgr. Renata Doležalová, PhDr. Eva Junková, koordinátorky semináře

KDY: každý 3.čtvrtek v měsíci 18-20 hod ( v případě většího zájmu možno čas o hodinu prodloužit) Začínáme 19.1.23

KDE: Jagellonská 1, Praha 3 ( v blízkosti stanice metra Jiřího z Poděbrad)

CENA : 600,-Kč ( za 2 hodiny, v případě prodloužení semináře na 3 hodiny, cena 800,-Kč)

Přihlašovat se je možné průběžně na email: eva.junkova@atlas.cz; rendol@email.cz ( uvést na sebe i telefonický kontakt)

                SEN 

JE KRÁLOVSKÁ CESTA DO NEVĚDOMÍ

Sen nám pomáhá měnit sebe sama, protože nám vypráví o tom,  co nechceme vnímat, prožívat a přemýšlet o tom.

Není to snadné poznávat to, čeho se bojíme a proti čemu bojujeme. Čím více TO ale vytěsňujeme, tím naléhavěji to působí. Tím více životní energie ztrácíme, abychom to vytěsnili.

Sen nemá jen jedno SPRÁVNÉ vysvětlení. Je to obraz, který můžeme pochopit různými způsoby. Je třeba se umět dívat, naslouchat a spoluprožívat a ptát se toho, kdo sen vypráví.

Výcviky a kurzy

INSTITUT PSYCHOANALYTICKÉ PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPIE IPPART s.r.o. 

a sekce pro párovou a rodinnou terapii ČSPAP

                         zajišťují výcvikový kurz

Psychoanalytická párová a rodinná  terapie

psychoanalýza aplikovaná na porozumění a pomoc párům a rodinám v krizi,

Vhodné pro psychology, lékaře, sociální pracovníky, pedagogy, aj. tzv. pomáhající profese.

Od zájemců požadujeme:
nějakou formu zážitkového tréninku (je možné absolvovat v průběhu kurzu ),
alespoň minimální zkušenost práce s klienty,
možnost pracovat s páry a rodinami a uplatnit získaný trénink a osobnostní předpoklady.

Orientační náplň 1.bloku: 1. Základy Freudovy psychoanalytické teorie 2. Role nevědomí v mezilidských vztazích. 3. Psychoanalytické teorie vývoje dítěte a jejich význam a užití /teorie attachementu, A.Freudové, R.Spitze, M.Mahlerové,aj./ 3.Egopsychologie 4. Psychologie Self /H. Kohut a moderní příspěvky/ 5. Teorie objektních vztahů a moderní psychoanalýza /Winnicot,Kleinová,Bion,Ogden/ 6.Krátká-fokální psychoanalytická terapie 7. Teorie kontejneru a kontejnování.

Orientační náplň 2.bloku: 1.Netradiční přístup psychologie ega - D.Wille, 2. J.Willi a teorie koluze 3. Pojetí přenosu a protipřenosu v párové a rodinné terapii 4. I.Berenstein a teorie propojení (link) 5. P.Benghozi a teorie francouzské školy 6. Intersubjektivní přístup. 7. Náš vlastní přístup- teorie nevědomých vztahových přesvědčení 8.Základní technika párové terapie.

Orientační náplň 3.bloku: 1. Význam nevědomé fantazie v páru a rodině. 2. Práce s přenosem a protipřenosem v párové a rodinné terapii. 3. Kontejnování v páru a rodině podle W.Biona. 4. Sexualita v páru a terapie sexuálních poruch. 5. Nemožnost počít a donosit dítě. 6. Nevěra 7. Transgenerační transmise v rodinách.

Orientační náplň 4. bloku: 1.Procvičování a aplikace teoretických poznatků. 2.Technika formulování vztahových a intrapsychických hypotéz 4. Trénink techniky práce s párem a rodinou.
Orienační náplň 5. bloku: Supervize případů kandidátů a pomoc při psaní kolokviální kazuistiky.

V průběhu kurzu musí kandidáti přečíst povinnou literaturu a přeložit odborné texty. Výcvik je ukončen zpracováním kolokviální kazuistické práce.

Jednodenní setkání (8 hodin) se budou konat jednou měsíčně v pátek . Počet účastníků je omezen. Podrobnější informace sdělíme obratem, včetně způsobu přihlášení a úhrady. Začátek plánujeme na leden 2023.

Cena: 16 000,- Kč za jeden blok (při včasném zaplacení 15 000,-Kč) Další informace zájemcům rádi sdělíme. 

Hlaste se na mail: s.titl@seznam.cz ; lucielucka@volny.cz

PhDr.Slavoj Titl, psychoanalytik,

Gorazdova 1971/8, Praha 2

Tel.: 02/731411333 Mail:s.titl@seznam.cz

Mgr.Lucie Lucká, psychoanalytická psychoterapeutka

Kafkova ul. 3/320, Praha 6

Tel. 02/728837868 Mail.: lucielucka@volny.cz

INTERVIZNÍ SEMINÁŘ PRO PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPEUTY: 4.listopadu a 2.prosince. Místo konání zatím není rozhodnuto.

© 2022 IPPART sro - PhDr. slavoj Titl
Gorazdova 8
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!