INSTITUT PSYCHOANALYTICKÉ PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPIE IPPART s.r.o. a sekce pro párovou a rodinnou terapii ČSPAP zajišťují 2. běh ZÁŽITKOVÝ TRÉNINK PRO PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPEUTY
     
Vážené kolegyně a kolegové, nabízíme Vám psychoanalyticky orientovaný zážitkový výcvik jehož cílem je pomoci terapeutům, kteří pracují s interpersonálními konflikty, tedy především párovým a rodinným terapeutům. Přestože budeme pracovat ve skupině, nepůjde o obvyklou skupinovou terapii. Přestože se budeme zabývat také intrapsychickými konflikty a vnitřními internalizovanými objekty jednotlivců, nepůjde o individuální terapii ve skupině. Přestože budeme využívat techniky přehrávání různých konfliktních situací, nepůjde o psychodrama, nebo satirovské apod. aplikace. Za specifické umění párového a rodinného terapeuta považujeme především schopnost porozumění nevědomému propojení (link), které vzniká v přítomnosti zúčastněných lidí; práci s intersubjektivním nevědomím. K tomu patří schopnost vědomé selektivní identifikace s různými členy konfliktu tak, aby terapeut v tréninku získal schopnost pochopit a vyjádřit různá stanoviska každého člena konfliktní interakce. Právě na to bude zaměřen náš skupinový zážitkový výcvik. Výcvik je určen psychoterapeutům, kteří pracují s páry a rodinami. Mají ukončený sebezkušenostní výcvik a baví je přemýšlet psychodynamicky. Zajímá je hlubší porozumění vztahové dynamiky, její složitosti a proměnlivosti.

Skupinu o velikosti cca. 10 - 12 frekventantů povede Mgr. Pavla Sokalská (www.rodinnypsycholog.cz) a Mgr. Martin Magula (www.martinmagula.cz). Scházet se budeme buď v Přemyslovské 29 na Praze 3, a nebo ve Staropramenné 29 na Andělu. Výcvik začíná 23. března 2023 a potrvá do 14. prosince 2023, celkem tedy 21 tréninkových setkání, každá tréninková skupina v délce 90 min.

CENA za 21 skupinových setkání - 17 000 Kč,- Přihlášky přijímáme do 23.2.2023, před přijetím do skupiny proběhne krátký online pohovor u jednoho z lektorů. Všechny informace najdete na www.ippart.cz.

Přihlášky posílejte na pavla.sokalska@seznam.cz, nebo martinmagula@gmail.com nebo s.titl@seznam.cz do konce února 2023.

Skupina se bude scházet jednou/ dvakrát týdně vždy ve čtvrtek od 1630 do 1800 hod. Střídavě na dvou adresách:

v pracovně Pavly Sokalské - Přemyslovská 29, Praha 3,
v pracovně Martina Maguly - Staropramenná 29, Praha - Anděl.
Termíny:
1. 23. 3. 23 12. 14. 9. 23
2. 30. 3. 23 13. 21. 9. 23
3. 6. 4. 23 14. 28. 9. 23
4. 13. 4. 23 15. 12. 10. 23
5. 20. 4. 23 16. 26. 10. 23
6. 27. 4. 23 17. 9. 11. 23
7. 4. 5. 23 18. 23. 11. 23
8. 18. 5. 23 19. 30. 11 23
9. 1. 6. 23 20. 7. 12. 23
10. 15. 6. 23 21. 14. 12. 23
11. 29. 6. 23


Otevřený seminář

NEBÁT SE ZAČÍT S RODINNOU TERAPIÍ ...PRÁVĚ TEĎ

Nabízíme společné zamýšlení nad rodinami, s nimiž se setkáváme při práci. Je možné přinášet i dílčí zkušenosti, drobné střípky práce. Cílem je vzájemná podpora a povzbuzení, získávání zkušeností a tím i větší odvahy do systematičtější práce s rodinami.

KDO : Mgr. Renata Doležalová, PhDr. Eva Junková, koordinátorky semináře

KDY: každý 3.čtvrtek v měsíci 18-20 hod ( v případě většího zájmu možno čas o hodinu prodloužit) Začínáme 19.1.23

KDE: Jagellonská 1, Praha 3 ( v blízkosti stanice metra Jiřího z Poděbrad)

CENA : 600,-Kč ( za 2 hodiny, v případě prodloužení semináře na 3 hodiny, cena 800,-Kč)

Přihlašovat se je možné průběžně na email: eva.junkova@atlas.cz; rendol@email.cz ( uvést na sebe i telefonický kontakt)


SEN

JE KRÁLOVSKÁ CESTA DO NEVĚDOMÍ

Sen nám pomáhá měnit sebe sama, protože nám vypráví o tom, co nechceme vnímat, prožívat a přemýšlet o sobě.

Učíme ptát se, asociovat, hrát si se sny a pocity a nakonec pochopit sen.

Není to snadné poznávat to, čeho se bojíme a proti čemu bojujeme. Čím více TO ale vytěsňujeme, tím naléhavěji to působí. Tím více životní energie ztrácíme, abychom to vytěsnili.

Sen nemá jen jedno SPRÁVNÉ vysvětlení. Je to obraz, který můžeme pochopit různými způsoby. Je třeba se umět dívat, naslouchat a spoluprožívat a ptát se toho, kdo sen vypráví.


Skupina se bude scházet jednou/ dvakrát týdně vždy ve čtvrtek od 1630 do 1800 hod. Střídavě na dvou adresách:
v pracovně Pavly Sokalské - Přemyslovská 29, Praha 3,
v pracovně Martina Maguly - Staropramenná 29, Praha - Anděl.
Termíny:
1. 23. 3. 23    12. 14. 9. 23
2. 30. 3. 23    13. 21. 9. 23
3. 6. 4. 23      14. 28. 9. 23
4. 13. 4. 23     15. 12. 10. 23
5. 20. 4. 23     16. 26. 10. 23
6. 27. 4. 23      17. 9. 11. 23
7. 4. 5. 23        18. 23. 11. 23
8. 18. 5. 23      19. 30. 11 23
9. 1. 6. 23        20. 7. 12. 23
10. 15. 6. 23     21. 14. 12. 23
11. 29. 6. 23

     Přestože budeme pracovat ve skupině, nepůjde o obvyklou skupinovou terapii.

     Přestože se budeme zabývat také intrapsychickými konflikty a vnitřními internalizovanými objekty jednotlivců, nepůjde o individuální terapii ve skupině. Otevřený seminář

NEBÁT SE ZAČÍT S RODINNOU TERAPIÍ ...PRÁVĚ TEĎ

Nabízíme společné zamýšlení nad rodinami, s nimiž se setkáváme při práci. Je možné přinášet i dílčí zkušenosti, drobné střípky práce. Cílem je vzájemná podpora a povzbuzení, získávání zkušeností a tím i větší odvahy do systematičtější práce s rodinami.

KDO : Mgr. Renata Doležalová, PhDr. Eva Junková, koordinátorky semináře

KDY: každý 3.čtvrtek v měsíci 18-20 hod ( v případě většího zájmu možno čas o hodinu prodloužit) Začínáme 19.1.23

KDE: Jagellonská 1, Praha 3 ( v blízkosti stanice metra Jiřího z Poděbrad)

CENA : 600,-Kč ( za 2 hodiny, v případě prodloužení semináře na 3 hodiny, cena 800,-Kč)

Přihlašovat se je možné průběžně na email: eva.junkova@atlas.cz; rendol@email.cz ( uvést na sebe i telefonický kontakt)


                SEN 

JE KRÁLOVSKÁ CESTA DO NEVĚDOMÍ

Sen nám pomáhá měnit sebe sama, protože nám vypráví o tom,  co nechceme vnímat, prožívat a přemýšlet o sobě.

Učíme ptát se, asociovat, hrát si se sny a pocity a nakonec pochopit sen.

Není to snadné poznávat to, čeho se bojíme a proti čemu bojujeme. Čím více TO ale vytěsňujeme, tím naléhavěji to působí. Tím více životní energie ztrácíme, abychom to vytěsnili.

Sen nemá jen jedno SPRÁVNÉ vysvětlení. Je to obraz, který můžeme pochopit různými způsoby. Je třeba se umět dívat, naslouchat a spoluprožívat a ptát se toho, kdo sen vypráví.
INTERVIZNÍ SEMINÁŘ PRO PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPEUTY: 

Učíme se najít rychlé  porozumění a terapeutickou hypotézu pro jednotlivce i vztah.

Semináře jsou pro absolventy kurzů IPPART a pro ty, kteří jsou již alespoň ve II. bloku výcvikového kurzu. Každý musí mít případ, který by mohl referovat.

27.1. , 24.2., 24.3., 28.4., 26.5., 23.6., 

Scházíme se na adrese pracovny S. Titla- Gorazdova 8, P2

Účastnický poplatek 1000,-. Napište si předem o FA paní Chvátalové: chvami@seznam.cz


Výcviky a kurzy

INSTITUT PSYCHOANALYTICKÉ PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPIE IPPART s.r.o. 

a sekce pro párovou a rodinnou terapii ČSPAP

                         zajišťují výcvikový kurz

Psychoanalytická párová a rodinná  terapie

psychoanalýza aplikovaná na porozumění a pomoc párům a rodinám v krizi,

Vhodné pro psychology, lékaře, sociální pracovníky, pedagogy, aj. tzv. pomáhající profese.

Od zájemců požadujeme:
nějakou formu zážitkového tréninku (je možné absolvovat v průběhu kurzu ),
alespoň minimální zkušenost práce s klienty,
možnost pracovat s páry a rodinami a uplatnit získaný trénink a osobnostní předpoklady.

Orientační náplň 1.bloku: 1. Základy Freudovy psychoanalytické teorie 2. Role nevědomí v mezilidských vztazích. 3. Psychoanalytické teorie vývoje dítěte a jejich význam a užití /teorie attachementu, A.Freudové, R.Spitze, M.Mahlerové,aj./ 3.Egopsychologie 4. Psychologie Self /H. Kohut a moderní příspěvky/ 5. Teorie objektních vztahů a moderní psychoanalýza /Winnicot,Kleinová,Bion,Ogden/ 6.Krátká-fokální psychoanalytická terapie 7. Teorie kontejneru a kontejnování.

Orientační náplň 2.bloku: 1.Netradiční přístup psychologie ega - D.Wille, 2. J.Willi a teorie koluze 3. Pojetí přenosu a protipřenosu v párové a rodinné terapii 4. I.Berenstein a teorie propojení (link) 5. P.Benghozi a teorie francouzské školy 6. Intersubjektivní přístup. 7. Náš vlastní přístup- teorie nevědomých vztahových přesvědčení 8.Základní technika párové terapie.

Orientační náplň 3.bloku: 1. Význam nevědomé fantazie v páru a rodině. 2. Práce s přenosem a protipřenosem v párové a rodinné terapii. 3. Kontejnování v páru a rodině podle W.Biona. 4. Sexualita v páru a terapie sexuálních poruch. 5. Nemožnost počít a donosit dítě. 6. Nevěra 7. Transgenerační transmise v rodinách.

Orientační náplň 4. bloku: 1.Procvičování a aplikace teoretických poznatků. 2.Technika formulování vztahových a intrapsychických hypotéz 4. Trénink techniky práce s párem a rodinou.
Orienační náplň 5. bloku: Supervize případů kandidátů a pomoc při psaní kolokviální kazuistiky.

V průběhu kurzu musí kandidáti přečíst povinnou literaturu a přeložit odborné texty. Výcvik je ukončen zpracováním kolokviální kazuistické práce.

Jednodenní setkání (8 hodin) se budou konat jednou měsíčně v pátek . Počet účastníků je omezen. Podrobnější informace sdělíme obratem, včetně způsobu přihlášení a úhrady. Začátek plánujeme na leden 2023.

Cena: 16 000,- Kč za jeden blok (při včasném zaplacení 15 000,-Kč) Další informace zájemcům rádi sdělíme. 

Hlaste se na mail: s.titl@seznam.cz ; lucielucka@volny.cz

PhDr.Slavoj Titl, psychoanalytik,

Gorazdova 1971/8, Praha 2

Tel.: 02/731411333 Mail:s.titl@seznam.cz

Mgr.Lucie Lucká, psychoanalytická psychoterapeutka

Kafkova ul. 3/320, Praha 6

Tel. 02/728837868 Mail.: lucielucka@volny.cz