INSTITUT PSYCHOANALYTICKÉ   PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPIE

            I P P A R T – ROZUMÍME VZTAHŮM!


                                                                                                             

Párová a rodinná psychoanalyticky orientovaná terapie je na rozdíl od tradičních poradenských přístupů charakterizována nedirektivností, zaměřením na podporu partnerského páru či rodiny a rozvíjením jejich vlastních schopností řešit vztahové problémy. Terapii chápeme v psychologickém kontextu jako vyladění aktuálního stavu, zlepšení vzájemné komunikace, vzájemného pochopení, sdílení a zvýšení schopnosti řešit  problémy páru a rodiny. Naše terapeutická aktivita nespočívá v poskytování souboru návodů a doporučení, jak má dospělý člověk nebo partnerský pár jednat nebo dokonce cítit a prožívat, ale projevuje se jako pomoc při objevování rezerv, jimiž každý člověk i vztah disponují. Ty se objevují po odstranění vnitřních, psychologických překážek, které jejich využití brání. Aplikujeme nejmodernější psychoanalytické poznatky na řešení interpersonálních konfliktů.

IPPART sdružuje profesionály s mnohaletou poradenskou, terapeutickou i klinickou zkušeností a psychoanalytickým výcvikem i dlouhodobou privátní praxí. V akreditovaných kurzech a seminárních i supervizních cyklech poskytuje postgraduální vzdělání kolegům orientovaným na danou problematiku. Garantuje jejich kompetenci. a odbornou úroveň práce s klientelou i další vzdělávací a popularizační činnosti pro zájemce z širší veřejnosti. V čele IPPARTu stojí tým odborníků, psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů, zabývajících se vztahovými problémy párů i rodin.

Humor a psychoanalýza

V této knize jsme chtěli ukázat, že psychoanalytické myšlení se dá použít na různé oblasti lidského života. Nejen na analýzu symptomů, porozumění lidskému trápení, pochopení lidského vývoje, ale také na pochopení vtipu a humoru obecněji. Humor pramení z našeho nevědomí a odráží naše vědomé i nevědomé, vytěsněné konflikty. Pomáhá nám zvládnout realitu, která je někdy příliš těžká.

Chtěli jsme také ukázat, že psychoanalýza a psychoanalytici nemusí být vždy vážní, ale že v procesu terapie se také odehrávají humorné momenty. Mít smysl pro humor a nadsázku také patří ke zralému člověku.

Milí přátelé a kolegové,

Zveme Vás na křtiny naší nové knížky "Čemu a proč se lidé smějí",

dne 10.4. v 18.30 v Božské lahvici, Bílkova 122/6 Praha 1.

Křtiny uvede Lucie Lucká, tréninková terapeutka ČSPAP a zahrát nám přijde Vladimír Merta, písničkář, publicista, spisovatel, fotograf, architekt a filmový režisér.


INSTITUT PSYCHOANALYTICKÉ PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPIE

IPPART s.r.o. a sekce pro párovou a rodinnou terapii ČSPAP

zajišťují výcvikový kurz

Psychoanalytická párová a rodinná terapie

psychoanalýza aplikovaná na porozumění a pomoc párům a rodinám v krizi,

Vhodné pro psychology, lékaře, sociální pracovníky, pedagogy, aj. tzv. pomáhající profese.

Začínáme v září 2024

Požadujeme:

  • nějakou formu zážitkového tréninku (je možné absolvovat v průběhu kurzu ),
  • alespoň minimální psychoterapeutickou zkušenost,
  • možnost pracovat s páry a rodinami a uplatnit získaný trénink
  • a osobnostní předpoklady.

Orientační náplň 1.bloku: 1. Základy Freudovy psychoanalytické teorie 2. Role nevědomí v mezilidských vztazích. 3. Psychoanalytické teorie vývoje dítěte a jejich význam a užití /teorie attachementu, A.Freudové, R.Spitze, M.Mahlerové, M.Kleinové aj./ 3.Egopsychologie 4. Psychologie Self /H. Kohut a moderní příspěvky/ 5. Teorie objektních vztahů a moderní psychoanalýza /Winnicot,Kleinová,Bion,Ogden/ 6.Krátká–fokální psychoanalytická terapie 7. Teorie kontejneru a kontejnování.

Orientační náplň 2.bloku: 1.Netradiční přístup "psychologie ega" - D.Wille, 2. J.Willi a teorie koluze 3. Pojetí přenosu a protipřenosu v párové a rodinné terapii 4. I.Berenstein a teorie propojení (link) 5. P.Benghozi a teorie francouzské školy 6. Intersubjektivní přístup. 7. Náš vlastní přístup- teorie nevědomých vztahových přesvědčení 8. Základní technika párové terapie.

Orientační náplň 3.bloku: 1. Význam nevědomé fantazie v páru a rodině. 2. Práce s přenosem a protipřenosem v párové a rodinné terapii. 3. Kontejnování v páru a rodině. 4. Sexualita v páru a terapie sexuálních poruch. 5. Nemožnost počít dítě. 6. Nevěra 7. Transgenerační přenesení v rodinách.

Orientační náplň 4. bloku: 1.Procvičování a aplikace teoretických poznatků. 2.Technika formulování vztahových a intrapsychických hypotéz. 4. Trénink techniky práce s párem a rodinou.

Orienační náplň 5. bloku: Trénink technik a supervize případů kandidátů a pomoc při psaní kolokviální kazistiky.

V průběhu kurzu musí kandidáti přečíst povinnou literaturu a přeložit odborné texty. Výcvik je ukončen zápisem kolokviální kazuistické práce.

Jednodenní setkání (8 hodin) se budou konat jednou měsíčně v pátek . Počet účastníků je omezen. Podrobnější informace sdělíme obratem, včetně způsobu přihlášení a úhrady. Začátek plánujeme na 20. září 2024.

Cena za blok: 20 000,- Early birds (kteří zaplatí do konce června) platí 18 000,-

Další informace zájemcům rádi sdělíme. Dostupné jsou také na WEBu: https://ippart-cz.

Hlaste se na mail: s.titl@seznam.cz ; lucielucka@volny.cz

PhDr.Slavoj Titl, psychoanalytik,

Gorazdova 1971/8, Praha 2

Tel.: 02/731411333 Mail:s.titl@seznam.cz

Mgr.Lucie Lucká, psychoanalytická psychoterapeutka

Kafkova ul. 3/320, Praha 6

Tel. 02/728837868 Mail.: lucielucka@volny.cz

"Pro párovou a rodinnou terapii je důležité si uvědomit, že nejen děti potřebují holding od svých rodičů, ale také matky potřebují holding od svých manželů, aby mohly být empatickými matkami, a také otcové / manželé potřebují holding od svých partnerek / manželek, aby mohli plnit otcovskou roli." (Slavoj Titl, zakladatel a ředitel IPPARTu)

"Všichni víme sami nejlépe, že mezi potřebou blízkosti a potřebou autonomie vede na cestě k druhé bytosti jen úzká lávka a že to není rada, co nás na ní udrží, ale spolehlivá, chápající odezva s námi cítící bytosti, jejímž prostřednictvím se dokážeme vnitřně posílit" (Lucie Lucká, zakladatelka IPPARTu)