11.jpg

Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie

Institute of Psychoanalytic Couple and Family Therapy

Spolupracovníci IPPART

 
 Členové IPPART dnes nejsou jen psychoanalytici, ale i jiní „dynamicky orientovaní" psychoterapeuté, kteří absolvovali zážitkovou- výcvikovou terapii v psychoanalytické, nebo i jiné modalitě, ať skupinové či individuální (např. absolventi skupinového výcviku SUR, Gestal terapie, Jungiáni, apod.) a také teoretick é a supervizní semináře organizované IPPART.
Do současné doby prošlo našimi kurzy mnoho erudovaných psychoterapeutů z celé české i slovenské republiky, kteří v různé míře využívají poznatky získané v našich výcvikových kurzech. 

Zakládající členové IPPART:

Ředitel : Slavoj Titl, PhDr.
klinický psycholog a psychoanalytik; 1974-79 studoval FF UK - psychologie. Psychoanalytický výcvik absolvoval v psychoanalytickém institutu ČPS Praha, jejímž je členem; přímý asociovaný člen mezinár. psychoanalytické spol. IPA; je také členem České spol. pro psychoanalytickou psychoterapii,

Akreditovaní supervizoři IPPART

Mgr.Lucie Lucká: 
Řádný člen a tréninková vedoucí individuální sekce a sekce párové a rodinné ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii), dlouhodobá praxe samostatného manželského poradce a supervizora garantovaného AMRP (Asociace manželských a rodinných poradců), v současné době v soukromé praxi s individuální a párovou klientelou
Privátní praxe: Kafkova ul. 3/320, Praha 6 Tel.: 728 837 868 email: lucielucka@volny.cz

PhDr.Slavoj Titl: 
Klinický psycholog a psychoanalytik; psychoanalytický výcvik absolvoval v psychoanalytickém institutu ČPS Praha, jejímž je členem; přímý asociovaný člen mezinár. psychoanalytické spol. IPA; je také členem České spol. pro psychoanalytickou psychoterapii, Asociace klinických psychologů ČR, supervizor manželského a rodinného poradenství AMRP, odpovědný redaktor čas. Revue-psychoanalytická psychoterapie.
Privátní praxe: Severozápadní IV. č. 47. Praha 4 s.titl@seznam.cz .Nabízím supervize i po Skype. Tel.: 731411333

Mgr.Lída Padevětová: 
psychologické vzdělání a mnohaletá (posledních 8 let privátní) praxe orientovaná především na manželské a rodinné poradenství, se způsobilostí samostatného manželského poradce a supervizora; gestor výcviku SUR, různé techniky práce s malou i velkou skupinou, systemický výcvik, bodypsychotherapy.
Privátní praxe: Přemyslovská 37, Praha 3, 130 00 email: pa_9@volny.cz Tel.: 222714079

PhDr.Vlasta Plášková:
 psychoanalyticky orientovaná terapeutka, v letech 1970-75 vystudovala obor psychologie-pedagogika na FFUK. Absolvovala PGS psychologické poradenství a získala garanci AMRP (Asociace manželských a rodinných poradců)jako samostatný manželský a rodinný poradce. Dlouholetá praxe v psychologickém poradenství, z toho 10 let privátní praxe zaměřená
na individuální i párovou psychoanalyticky orientovanou terapii. Řádná
členka Společnosti pro psychoanalyticky orientovanou psychoterapii.
Privátní praxe: Přemyslovská 37, Praha 3, 130 00 email:vlasta.p@tiscali.cz Tel.602943720

MUDr. Marie Kopřivová:
Psychiatrička, psychoanalytička. Vystudovala Lékařskou fakultu UK, atestovala v oboru psychiatrie a dětské a dorostové psychiatrie.Absolvovala výcviky v dětské a rodinné psychoterapii, SUR. Psychoanalytický výcvik absolvovala v psychoanalytickém institutu České psychoanalytické společnosti, členaka ČPS a mezinárodní psychoanalytické společnosti IPA, členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, kde je akreditována jako výcvikový terapeut v individuální a dětské sekci ČSPAP. Má dlouholetou praxi v psychoterapii dospělých, dětí a adolescentů a v rodinné terapii.
Privátní praxe: Chelčického 39, Praha 3

Mgr.Pavla Sokalská: 
Psycholog ; manželský, rodinný poradce a supervizor; 1988 - 1993 studium psychologie na FF UK; člen České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii sekce párové a rodinné terapie; kurz psychoanalýzy aplikované v párové a rodinné terapii, kurz využití systemické konzultace v rodinné terapii; mnohaletá praxe v oboru orientovaná především na manželské, párové a rodinné poradenství (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, privátní praxe) .
Privátní praxe: Račiněveská 2444/D 190 16, Praha 9 - Újezd nad Lesy
email: pavla@sokalska.cz; tel.: 739 639 144
 


Další psychoterapeuti kteří prošli úspěšně naším výcvikem
 
Pellarová Valerie, Mgr., Psychologická a psychoterapeutická ordinace, Hradecká 1151 500 03 
Hradec Králové 3   Tel.: 605 544 103 

Bicanová Eva,Mgr., psycholog a psychoterapeut Centra krizové intervence v Kutné Hoře, Česká 235 a psychoterapeut a rodinný poradce v privátní praxi, tel.: 603 112 553, e-mail: eva.bican@centrum.cz event. linkaduvery@kh.cz 

Davidová Jaroslava, PhDr. poradnapb@volny.cz 318622571 606943805 RP, Dlouhá 97, Příbram III, 261 01

Holub David,MUDr.,holub.mail@gmail.com

Holubová Dana, MUDr.,kuldik@post.cz .

Košťálová Miluše, PhDr. poradnapb@volny.cz 318622571 777623358 RP, Dlouhá 97, Příbram III, 261 01

Opletalová Pavlína, Mgr. Ing. Podlesí 20, Světlá Hora 79331, tel.554737070,mob.602512722 email: pastorbonus@iol.cz; P.Opletalova@seznam.cz

Opletal Petr, Mgr. Podlesí 20, Světlá Hora 79331, tel.554737070,mob.602 743 842 email: pastorbonus@iol.cz; opletal18@seznam.cz

Šafrová Líba, PaeDr. libasafrova@quick.cz 481622882 Semily

Škábová Marcela, PhDr. r.poradna@quick.cz 313512657 RP, Žižkovo nám. 167, Rakovník, 269 01

Urbánková Zora, PhDr. poradna.nymburk@tiscali.cz 325513594 RP,Velké Valy 995, Nymburk, 288 01

Ženíšková Věra, PhDr. zeniskovav@seznam.cz 775131745 RP, Kateřiny Militké 55 Mladá Boleslav, 293 01
 
Zvánovcová Irena,MUDr. ,Rumunská 1,Praha 2, tel. +420774979714,mail:Irena Zvánovcová ,http://www.psychoterapie-iz.cz/ 
Lenerová Ivana,PhDr., Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 269 01      Rakovník,Žižkovo nám. 168/I  , 
                                       ivanalener@email.cz,
 
Silvia Nürnberger,MUDr., psychoterapeutická praxe TERAPSI - Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 (budova Ženských domovů), tel.: 777234756, www.terapsi.cz 

Melzer Jiřina,Mgr.,  terapeutka se zkušeností s dětmi i dospělými , věnuje se individuální terapii, párové terapii i rodinné terapii.Praxe: Jagellonská 1, Praha 3, tel. 777862583,
www.poradna-psycholog.cz.
Magula Martin- Párový a individuální  terapeut.Saskova 1961, Kladno 1.Tel. 608125426.

Kolegů, kteří úspěšně absolvovali naše kurzy je mnohem více, ale nemáme na ně kontakty. Prosím všechny aby se nám ozvali a poskytli nám tak možnost uvádět je na tomto webu a poskytnout tím mimopražským klientům z regionů vyhledat jejich pomoc.
Sigmund Freud

Sigmund Freud

Zakladatel psychoanalýzy
INTERVIZE PRO VŠECHNY ABSOLVENTY KURZŮ IPPART 
24.1. 2020
28.02 2020

                                        
IPPART VII/ I. blok

10.ledna VII-1-1

14.února VII-1-2

13.března VII-1-3

24.dubna VII-1-4

22.května vii-1-5 (čtvrtý pátek)

12.června VII-1-6

11.září VII-1-7

            IPPART VI/ III. blok v roce 2020      

1) 21.února VI-3-1

2) 20.března VI-3-2

3) 17.dubna VI-3-3

4) 15.května VI-3-4

5) 19.června VI-3-5

                     
 
IČO : 26661705
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one