11.jpg

Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie

Institute of Psychoanalytic Couple and Family Therapy

Spolupracovníci IPPART

 
 Členové IPPART dnes nejsou jen psychoanalytici, ale i jiní „dynamicky orientovaní" psychoterapeuté, kteří absolvovali zážitkovou- výcvikovou terapii v psychoanalytické, nebo i jiné modalitě, ať skupinové či individuální (např. absolventi skupinového výcviku SUR, Gestal terapie, Jungiáni, apod.) a také teoretick é a supervizní semináře organizované IPPART.
Do současné doby prošlo našimi kurzy mnoho erudovaných psychoterapeutů z celé české i slovenské republiky, kteří v různé míře využívají poznatky získané v našich výcvikových kurzech. 

Zakládající členové IPPART:

Ředitel : Slavoj Titl, PhDr.
klinický psycholog a psychoanalytik; 1974-79 studoval FF UK - psychologie. Psychoanalytický výcvik absolvoval v psychoanalytickém institutu ČPS Praha, jejímž je členem; přímý asociovaný člen mezinár. psychoanalytické spol. IPA; je také členem České spol. pro psychoanalytickou psychoterapii,

Akreditovaní supervizoři IPPART

Mgr.Lucie Lucká: 
Řádný člen a tréninková vedoucí individuální sekce a sekce párové a rodinné ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii), dlouhodobá praxe samostatného manželského poradce a supervizora garantovaného AMRP (Asociace manželských a rodinných poradců), v současné době v soukromé praxi s individuální a párovou klientelou
Privátní praxe: Kafkova ul. 3/320, Praha 6 Tel.: 728 837 868 email: lucielucka@volny.cz

PhDr.Slavoj Titl: 
Klinický psycholog a psychoanalytik; psychoanalytický výcvik absolvoval v psychoanalytickém institutu ČPS Praha, jejímž je členem; přímý asociovaný člen mezinár. psychoanalytické spol. IPA; je také členem České spol. pro psychoanalytickou psychoterapii, Asociace klinických psychologů ČR, supervizor manželského a rodinného poradenství AMRP, odpovědný redaktor čas. Revue-psychoanalytická psychoterapie.
Privátní praxe: Severozápadní IV. č. 47. Praha 4 s.titl@seznam.cz .Nabízím supervize i po Skype. Tel.: 731411333

Mgr.Lída Padevětová: 
psychologické vzdělání a mnohaletá (posledních 8 let privátní) praxe orientovaná především na manželské a rodinné poradenství, se způsobilostí samostatného manželského poradce a supervizora; gestor výcviku SUR, různé techniky práce s malou i velkou skupinou, systemický výcvik, bodypsychotherapy.
Privátní praxe: Přemyslovská 37, Praha 3, 130 00 email: pa_9@volny.cz Tel.: 222714079

PhDr.Vlasta Plášková:
 psychoanalyticky orientovaná terapeutka, v letech 1970-75 vystudovala obor psychologie-pedagogika na FFUK. Absolvovala PGS psychologické poradenství a získala garanci AMRP (Asociace manželských a rodinných poradců)jako samostatný manželský a rodinný poradce. Dlouholetá praxe v psychologickém poradenství, z toho 10 let privátní praxe zaměřená
na individuální i párovou psychoanalyticky orientovanou terapii. Řádná
členka Společnosti pro psychoanalyticky orientovanou psychoterapii.
Privátní praxe: Přemyslovská 37, Praha 3, 130 00 email:vlasta.p@tiscali.cz Tel.602943720

MUDr. Marie Kopřivová:
Psychiatrička, psychoanalytička. Vystudovala Lékařskou fakultu UK, atestovala v oboru psychiatrie a dětské a dorostové psychiatrie.Absolvovala výcviky v dětské a rodinné psychoterapii, SUR. Psychoanalytický výcvik absolvovala v psychoanalytickém institutu České psychoanalytické společnosti, členaka ČPS a mezinárodní psychoanalytické společnosti IPA, členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, kde je akreditována jako výcvikový terapeut v individuální a dětské sekci ČSPAP. Má dlouholetou praxi v psychoterapii dospělých, dětí a adolescentů a v rodinné terapii.
Privátní praxe: Chelčického 39, Praha 3

Mgr.Pavla Sokalská: 
Psycholog ; manželský, rodinný poradce a supervizor; 1988 - 1993 studium psychologie na FF UK; člen České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii sekce párové a rodinné terapie; kurz psychoanalýzy aplikované v párové a rodinné terapii, kurz využití systemické konzultace v rodinné terapii; mnohaletá praxe v oboru orientovaná především na manželské, párové a rodinné poradenství (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, privátní praxe) .
Privátní praxe: Račiněveská 2444/D 190 16, Praha 9 - Újezd nad Lesy
email: pavla@sokalska.cz; tel.: 739 639 144
 


Další psychoterapeuti kteří prošli úspěšně naším výcvikem
 
Pellarová Valerie, Mgr., Psychologická a psychoterapeutická ordinace, Hradecká 1151 500 03 
Hradec Králové 3   Tel.: 605 544 103 

Bicanová Eva,Mgr., psycholog a psychoterapeut Centra krizové intervence v Kutné Hoře, Česká 235 a psychoterapeut a rodinný poradce v privátní praxi, tel.: 603 112 553, e-mail: eva.bican@centrum.cz event. linkaduvery@kh.cz 

Davidová Jaroslava, PhDr. poradnapb@volny.cz 318622571 606943805 RP, Dlouhá 97, Příbram III, 261 01

Holub David,MUDr.,holub.mail@gmail.com

Holubová Dana, MUDr.,kuldik@post.cz .

Košťálová Miluše, PhDr. poradnapb@volny.cz 318622571 777623358 RP, Dlouhá 97, Příbram III, 261 01

Opletalová Pavlína, Mgr. Ing. Podlesí 20, Světlá Hora 79331, tel.554737070,mob.602512722 email: pastorbonus@iol.cz; P.Opletalova@seznam.cz

Opletal Petr, Mgr. Podlesí 20, Světlá Hora 79331, tel.554737070,mob.602 743 842 email: pastorbonus@iol.cz; opletal18@seznam.cz

Šafrová Líba, PaeDr. libasafrova@quick.cz 481622882 Semily

Škábová Marcela, PhDr. r.poradna@quick.cz 313512657 RP, Žižkovo nám. 167, Rakovník, 269 01

Urbánková Zora, PhDr. poradna.nymburk@tiscali.cz 325513594 RP,Velké Valy 995, Nymburk, 288 01

Ženíšková Věra, PhDr. zeniskovav@seznam.cz 775131745 RP, Kateřiny Militké 55 Mladá Boleslav, 293 01
 
Zvánovcová Irena,MUDr. ,Rumunská 1,Praha 2, tel. +420774979714,mail:Irena Zvánovcová ,http://www.psychoterapie-iz.cz/ 
Lenerová Ivana,PhDr., Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 269 01      Rakovník,Žižkovo nám. 168/I  , 
                                       ivanalener@email.cz,
 
Silvia Nürnberger,MUDr., psychoterapeutická praxe TERAPSI - Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 (budova Ženských domovů), tel.: 777234756, www.terapsi.cz 

Melzer Jiřina,Mgr.,  terapeutka se zkušeností s dětmi i dospělými , věnuje se individuální terapii, párové terapii i rodinné terapii.Praxe: Jagellonská 1, Praha 3, tel. 777862583,
www.poradna-psycholog.cz.

Kolegů, kteří úspěšně absolvovali naše kurzy je mnohem více, ale nemáme na ně kontakty. Prosím všechny aby se nám ozvali a poskytli nám tak možnost uvádět je na tomto webu a poskytnout tím mimopražským klientům z regionů vyhledat jejich pomoc.
Nevědomé aspekty neplodnosti a psychoanalytický pohled
V angličtině concieve, vyjadřuje současně a) počít i b) myslet, mít představu. Vystihuje tvořivý akt plodného páru, jeho hmotnou i symbolickou rovinu. K početí dochází „v rámci sexuální hry, ve vzájemné touze ženy a muže, navzdory všem překážkám, klopýtnutím a nedorozuměním. Jde o zcela odlišné pojetí než je laboratorní vědecké rozmnožování gamet, jehož cílem je vyrobení dokonalé bytosti v dobrém zdravotním stavu se správnou genetickou výbavou. Psychoanalýza může doprovázet příchod nedokonalé lidské bytosti na svět, bytosti která je v zajetí rodičovských přehmatů, která se dokáže vyvíjet navzdory omylům svých rodičů. Bez ohledu na to, zda proces změny povede ke zplození dítěte nebo nepovede, nabízí psychoanalýza možnost vrátit do rozmnožování vztahovou rovinu, zabývat se touhou partnerů, touhou jeden po druhém, touhou po smyslu, po mužském a ženském elementu, touhou dát všemu pevný tvar (Desjardins-Simon, 2015).
Supervizní seminář pro zkušené v prvním pololetí 2017 se konají:

3.února, 24.března, 12.května


Semináře se konají v pracovně paní magistry Lucie Lucké: Kafkova ul. 3/320, Praha 6 .

Platbu za seminář : 800,- Kč ,prosím, pošlete na účet IPPARTu. Č.účtu :2400760729/2010. (Do poznámky napište svoje jméno kvůli identifikaci platby).
Doporučujeme

Doporučujeme

Sigmund Freud

Sigmund Freud

Zakladatel psychoanalýzy
IČO : 26661705
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one